Hvorfor jeg sluttet som nettlærer for eCademy AS

Hva er min faglige bakgrunn og erfaring?
Jeg har på nittitallet jobbet i fire år som korrekturleser og pedagogisk rådgiver for EasyData-forlaget (som ble kjøpt opp av DataPower), har vært IT-instruktør på diverse kurssentre fra 1993 og frem til høsten 2014 (hovedsakelig for Aktiv Opplæring, Sonans IT-Akademiet, men også for Østfold Kontor & Data, Friundervisningen, Reaktorskolen, m.m.), har holdt bedriftskurs (for bl.a. SAS, Jotun, Norges Idrettshøyskole), samt korte og lange kurs og studier. Ser man bort fra diverse oppkjøp og fusjoner, har jeg i prinsippet jobbet i samme bedriften i 21 år, og har undervist i alle Microsoft Office-programmer samt Adobe Dreamweaver, Photoshop og Flash.
Med e-læring har jeg jobbet helt siden 1998, og for bedriften som i dag heter eCademy fra 2003 til høsten 2014. I slutten av nittitallet var det pionérånd over nettbasert læring, og jeg har vært med siden starten av nettundervisningen i 1998, når eCademy var del av bedriften Aktiv Opplæring AS. Jeg begynte med det, fordi denne undervisningsformen var fremtidsrettet og fleksibel. I dag er det ganske vanlig at universiteter, høyskoler, og fagskoler tilbyr nettundervisning. Den gangen som nå synes jeg det er spennende.
Siden 2004 underviste jeg alle program og fag på eCademys webdesignstudium, og også i avansert CSS på Design & Multimedia-studiet. Jeg var dessuten IT-instruktør på Dreamweaver-, Photoshop- og (X)HTML/CSS-nettkursene, og var hovedforfatter av studiemateriell, kvalitetssikret det som andre instruktøre skrev, og utviklet og fornyet webdesignstudiet kontinuerlig.
Hva førte til at jeg sa opp?

På grunn av samarbeidsproblemer med fag- og utviklingssjefen E.N. og den i 2014 nye daglige lederen Kjell Rosland valgte jeg høsten 2014 å slutte.

Etter at den tidligere rektoren Lars Kjølberg gikk av med pension, var E.N. i noen korte, men allikevel for lange år, rektor. Som en annen tidligere kollege av meg uttrykte det, hang han da et slips på seg, gjorde til tider ikke en dritt, og var ikke å få tak i for lærerne, som sårt trengte kontakt, bl.a. for å videreutvikle studiene innhold, m.m. Dermed ble presserende utviklingsarbeid innen webfagene satt flere ganger altfor sent i gang. Jeg var absolutt ikke den eneste instruktøren som hadde problemer med å få tak i eller jobbe sammen med E.N., men jeg var visst den av instruktørene, som prøvde hardest å få han til å fungere som leder, og for å sette planleggingsprosessen og utviklingsarbeidet i gang, så at skriving av studiematerialer og leksjoner kunne skje innen den begrensete, tilgjengelige tiden frem til neste studiestart. Når jeg klagde over umulige samarbeidsforhold til den da nye administrative koordinator og senere rektor A.d M. og den da kvinnelige daglige leder A.K.R., og prøvde å få dem til å hjelpe å få samarbeidet med fagsjefen til å fungere, ble jeg bare møtt med uforstand.

Fagsjefen E.N. begynte så å baksnakke og manipulere mot meg, mens igjen andre i administrasjonen forsvarte meg mot hans utfall, men det var til ingen nytte. Samarbeidet med den unnfallene fagsjefen ble stadig dårligere. Det var typisk at jeg påpekte nødvendige endringer av innholdet i webdesignstudium og hele webstudieløpet allerede i november, fikk ingen svar innen januar, og et lunkent svar i mars. E.N. satte til trass for stadig purring fra min side ingenting i gang før sommerferien, og i august ville han plutselig at alt skulle skrives om – tilpasset nye programvareversjoner og 3–4 nye lærebøker! Dette gjentok seg flere ganger siden 2010, når det kom nye Adobe-programversjoner og lærebøker.

Det kan være interessant å vite at fagsjefen ifølge testen med Jungiansk Type Index ikke er egnet til å lede andre, og dessuten måtte han etterhvert kurses på eCademys regning for å lære å holde styr på sine prosjekter og gjøremål. Jeg tipper at hadde han ikke vært så viktig for bedriften, fordi han kunne skrive NOKUT-søknader, så hadde han muligens fått sparken.

Her forleden dag leste jeg et passende sitat, som beskriver hvordan E.N. og andre i ledelsen behandlet meg: Never push a loyal person to the point where they no longer care. Dette er akkurat hva som skjedde mellom meg og dem, og når strikken ble strukket for langt, slik Kjell Rosland gjorde det i 2014, så sluttet jeg i jobben som jeg har elsket i så mange år.
 

Tidlig i 2014 kom det en ny daglig leder, Kjell R., som er en av de mest stivsinnete, arrogante, forutinntatte og sneversynte menneske jeg har vært borte i. Til hans forsvar kunne man si at han ble grundig manipulert med av fagsjefen, og A.d.M., som da hadde blitt rektor, blåste i samme hornet. Det ble tydelig at man ville bli kvitt meg, fordi jeg var for ubehagelig for E.N., når jeg stadig prøvde å få han til å gjøre styringsjobben sin, og kommunikasjonen stortsett hadde surnet. Etter en entimes lang lærersamtale mente K.R. å ha nok vurderingsgrunnlag til å skrive til meg at han var i tvil, om jeg var egnet som nettlærer! Noe så hårreisende! Det sa har til meg som med stor suksess har vært nettlærer helt siden 1998!

Min mangeårige sjef, medeier og styremedlem i eCademy, Knut-Erik Beyer-Arnesen, ville ifjor ikke blande seg inn i min sak og den daglige driften, men han ga meg skussmålet "Du er en dyktig instruktør med lang og bred erfaring. Mange studenter elsker deg, og noen få liker deg ikke." (For alle med undervisningserfaring er det siste ikke akkurat noen bombe.) Kjell R. derimot ville absolutt ikke akseptere og innse at jeg er blant de instruktørene hos eCademy som i alle år har "produsert" studenter med høyest snitt på eksamenskarakterene. På grunn av rot i eCademy-systemet kan jeg bare dokumentere karakterene siden høsten 2008, men de var tilsvarende bra før det. Av 90 studenter var eksamenskarakterene 25xA (=28,7%), 35xB (=40,2%), 24xC (=27,6%) – A+B alene er tilsammen 69%, A+B+C = 96,6%. Snakk om å ikke være egnet som nettinstruktør! Når jeg gjentatte ganger påpekte det for K.R. mente han i vår siste, såkalte uformelle samtale, at jeg dette faktum ikke er sant, og det fikk begeret til å renne over for meg.
(Anmerkning: Han og rektoren A.d.M. kan tydeligvis ikke beregne noe så enkelt som et gjennomsnitt, og blander inn feil tall: Gjennomsnittlig eksamenskarakter er lik sum på alle karakterene delt på antall studenter.
Antall studenter ved studiestart har ingenting med beregning av eksamensstudentenes gjennomsnittskarakter å gjøre. Fullføringsprosenten er en helt annen statistikk, og der kommer forhold med i bildet, som ligger utenfor en instruktørs påvirkningsmulighet, f.eks. at studenter eller familiemedlemmer blir syke, økonomien strekker ikke til, dødsfall i familie, en må i fengsel, studenter som begynte flere uker etter studiestart som ble forespeilet at de vil klare det fint å hente inn de andre, men strevde veldig, at studenten overvurderte sin arbeidskapasitet og klarte ikke både heltidsjobb og studium samtidig, og mye annet.)
 

Men tenk deg noe så grotesk: Kjell R. lagde et kurs spesielt for meg – dårlig skjult som "lynkurs for lærere", men så fant jeg ut at kurset var bare laget for meg, og deretter behandlet jeg det som en direkte kommunikasjon mellom Kjell og meg.

Kurset inneholdt bl.a. spørsmål som ikke var noe mindre enn en sleip måte å få til en ubetalt videreutvikling av webdesignstudiet. Ellers dreide det seg bl.a. om kommunikasjon, og hadde tildels så dilletantisk innhold at det muligens kunne egne seg for en femteklassing, men ikke for en voksen lærer med 21 års undervisningserfaring.
Eksempeltvis lærte jeg blant at man skulle påpeke opplagte feil i oppgaveløsninger, men på den andre siden skulle man unngå påvisning av feil. "Smart tenkt", og hadde det vært for Kjell, så burde man overhodet ikke bruke ordet "ikke" i tilbakemeldinger til studenter!

Kjell R. hadde ikke peiling på HTML- og CSS-koding og hele fagkretsen rundt webdesign, og viste lite forståelse for, hvordan man kunne rette oppgaver i HTML, CSS eller typografi. Her finnes det helt klare regler for hva kodene er, hva de brukes til, hva man kan gjøre og ikke bør gjøre i henhold til disse reglene. Mine tilbakemeldinger på en god oppgaveløsning syntes han var bra, men tilbakemeldingen på en gjennomført dårlig løsning, som jeg behandlet på samme måte – med utførlige tilbakemeldinger i form av konstruktiv kritikk, veiledning og utførlige forbedringstips – kalte han bare nedlatende for en oppramsing.
 

Jeg snakket med kolleger og venner – deriblant fagfolk, lærere og professorer – om lynkurset, samt påstander og omstendighetene rundt denne saken, og de fant dette mildt sagt merkelig. Noen mente til og med at det som ble kommunisert til meg kunnes kalles mobbing, og at det var dårlig skjult at man ville bli kvitt meg. I løpet av dialogen rundt kurset slapp K.R. katta ut av sekken ved å skrive at jeg, som har vært nettlærer i 16 år, skulle overbevise han at jeg var egnet som nettlærer! Hadde det vært tilfelle at jeg var uegnet som nettinstruktør, så hadde med sikkerhet noen av Kjells fire forgjengere oppdaget det for lenge siden, og dessuten hadde jeg for lengst funnet meg en annen jobb.
 

Ledelsen kan prise seg lykkelig at jeg ikke var fast ansatt, men bare freelancer, ellers har det blitt rettsak, fordi jeg ble regelrett mobbet ut av jobben.
I dag er jeg sjeleglad for at jeg ikke lenger har noe med eCademy å gjøre.

→ Lukk

Fargene på denne eCademy-siden er valgt harmonisk komplementære i forhold til den i logoen.

Jeg benyttet meg av de tre prikkene i logoen, for å skape flere "bobler". Disse kan symbolisere inspirasjonen man får og kunnskaper og ferdigheter man tilegner seg på eCademys studier, og med det stiger du opp mot nye høyder.

Designet tilpasser seg forskjellige skjermoppløsninger og vindusbredder, og alt forblir synlig.

For de mer webteknisk interesserte: Det er brukt relativ og absolutt posisjonering, samt z-index.

→ Lukk

Grafisk design er ikke webdesign.

Når jeg først så Tine Solheims uferdige nettsider (ikke den nåværende versjonen), bar de preg av arbeidet til en grafisk designer (ikke Tine), som ikke hadde peiling på webdesign eller brukervennlig navigasjon, og hadde manglende kunnskaper om riktig filformat for bilder samt optimalisering av dem til bruk på Internett.

Jeg ryddet opp i designet, navigasjonen og sidelayout.

Jeg underviste Tine i Dreamweaver og Photoshop, og byttet ut bildene kontinuerlig og oppdaterte sidene i en del år.

→ Lukk

 

Ingvild Wærhaug hadde hastverk med å få opp sidene, bl.a. for å skaffe seg gallerist i New York. Hun ville også senere vedlikeholde sidene selv. Derfor, og fordi hennes nesten utelukkende visuelle nettsider ikke behøver å være tilgjengelig for andre brukere enn de med visuelle nettlesere (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, m.m.), valgte jeg i 2012 en løsning med såkalt iFrame.

Bildene er ikke optimalisert av meg til bruk på Internett, og de fleste lastes inn ganske så sakte.
Tid er penger ... ;-)
Sidene har nå i flere år blitt vedlikeholdt av andre.

→ Lukk

Ganesa Forlaget trengte sårt redesign og funksjonalitet som var tilpasset dagens browsere, som ikke utelukket brukerne med andre nettlesere enn Internet Explorer.

Sidene var tidligere laget i Adobe GoLive, og hadde noe av den verste kodingen jeg har vært bort i. Noen sider fikk jeg redusert fra 2700 kodelinjer til ca. 600. Sidene, inklusive handelkurven, fungerer nå i alle browsere, og det er enkelt å oppdatere tekst, bilder, og legge til nye bøker.

Jeg skrev brukerdokumentasjonen og gå opplæring til egen oppdatering av sidene.

→ Lukk